Érettségi Portál 2018

Érettségi tételek, érettségi feladatok, érettségi tesztekÉrettségi feladatok
Érettségi tételek
A META-Don Bosco OKJ képzései
A Számalk-Szalézi Szakközépiskola tanfolyamai

Juhász Gyula: Tiszai csönd

Beküldő: Látogató
Irodalom tételek

Beküldte: Szandii

Juhász Gyula: Tiszai csönd

1. A vers keletkezése: A Tisza-part nagyon kedves volt Juhász Gyula számára, gyakra üldögélt ott.

2. A vers tárgya: A magányról, az egyedüllétről szól a mű.

3. A vers témája:
A Tisza-parti este hangulatát érzékeljük, csend és nyugalom van. A hajók csengedeznek a vízen. (1. vsz.)
A távolból hangfoszlányok érkeznek: ,, harmonika” szól. (2. vsz)
Az éjszaka lassan telik, a hold fénye beezüstözi a hajókat. (3.vsz.)
Az égi róna és az égi tanyák említésekor talán a Szegedkörnyéki tájra gondol a költő. (4. vsz.)
Egyedül van a költő a parton, magányában csak a hajók a társai. (5.vsz.)
A befejezésben a nyugtalan, zaklatott letet élő költő mintha révbe érne: ,, Ma kikötöttünk itthon álmodók!” (6. vsz.)

4. A vers fókusza: (legfontosabb 2-3 sora)
,, Magyara parton egymagam vagyok”: A tisza-part bensőséges nyugalmában megvalja egyedüllétét. Mintha a mozdulatlan hajóknak panaszolná el magányát.

5. Kompozíció, szerkezet:
2 részre osztható a vers:
1. rész: A tájat, a környezetet és az estét írja meg a költő. (1-4. vsz.)
2. rész: A manyról, egyedüllétről ír. (5-6. vsz.)

6. A vers címének vizsgálata:
A Tisza-part a költő kedvenc helye volt. A folyópart alkalmas lehet nézelődésre. A csend a magány egyik kifejezője is lehet.

7. A szavak konkrét és elvont jelentésének vizsgálata:
,,hálót fon az est”: beesteledik.
,,ballag már a hold”: a hold útja.
,,égi róna”: égbolt.

8. A vers hangulata:
A vers hangvétele elégikus ( szomorú).
A vers tájleíróköltemenynek is nevezhető, de a magányról is szól.

9. Az igék szerepe:

a, Mozdulatlanságot kifejezőszavak
hálót fon
nem mozdulnak
… ballag már a hold
… nem üzennek
kikötöttünk

b, Vízszintes és függőleges kiterjedés vizsgálata (csak a tájverseknél):
A költő a parton ül, a távolban valamelyik hajón megszólal a harmonika. Képzelete az égbe, a Hold, a csillagok közelébe viszi. Ezután ismét parton ül.

c, Idősíkok vizsgálata (múlt, jelen jövő., mindig a jelenből indulunk ki):
,, Ma nem üzennek hívó távolok,
Ma kikötöttünk itthon álmodók!”
A jelent fejezi ki a két időhatározó: felcsillan a remény, hogy a költő a barátai közt lehet talán a jövőben is.

10. A költői képek renszere:
a, jelző: ,, égi róna, hívó táborok”
b, betűrím: ,, Hallgatják halkan a harmonikát”
c, azonosítás: ,, … az est, a nagy, barna pók”
d, megszemélyesítés: ,, Hálót fon az est”

11. A stílusirányzat meghatározása:
A költemény hangneme elégikus. Impresszionista vers, a költő a pillanatnyi benyomásai alapján írja le gondolatait.

12. Ellentétek és párhuzamok a versben

Ellentét: harmónia – tücsök

Párhuzamok:
a hold fénye – a hajókon megcsillanó fény
a tanyák a rónán – a csillagok mint égi tanyák.

Javasoljuk, hogy regisztrálj itt, mert így ingyenesen PDF formátumban is le tudod tölteni a tételeket!

 Facebook Megosztás |  Nyomtatás Nyomtatás  |  PDF letöltés

Ezek a tételek is érdekelhetnek:

» Én és a világ megváltozása Babits Mihály költészetében   » Antigoné elemzése   

Nem hasznosHasznos (+1 pont, 1 értékelésből)Hasonló Érettségi Tételek: Címkék:
Érettségi tesztek Felvételi Pontszámító Kalkulátor